جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13950708115083468 Data Aggregation Tree Structure in Wireless Sensor Networks Using Cuckoo Optimization Algorithm
Elham mohsenifard
Ali Ghaffari
2 139505171555383056 Coverage Improving with Energy Efficient in Wireless Sensor Networks
Amir Pakmehr
Ali Ghaffari
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)